سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 31 اردیبهشت 1401

1448

شرکت های خلاق

170

شتابدهنده های فناوری

6632

شرکت های دانش بنیان

6399

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

39

خانه های خلاق و نوآوری (افتتاح شده)

یادداشت ها

کهربای کمال

پرویز کرمی*

بیشتر

بهبود مداوم خدمات

محمدرضا رفیعی*

بیشتر

ما مقصریم

پرویز کرمی*

بیشتر

رویدادها

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت