طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی در راستای تحقق اسناد بالادستی و ماموریت های معاونت علمی فناوری به منظور کمک به توسعه زیست بوم شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان در حوزه معدن و صنایع معدنی شروع به کار نموده است.

 

اهداف و ماموریت ها

ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی

حمایت از استارتاپ ها و طرح های نو در حوزه معدن

کمک به توسعه بازار محصولات دانش بنیان حوزه معدن و صنایع معدنی

تسهیل تبادلات و همکاریهای علمی و فناوری بین المللی در حوزه معدن و صنایع معدنی

انجام مطالعات کانی‌شناسی و تحقیقات روی مواد معدنی

انجام تحقیقات و مطالعات منطقه ای بر ظرفیت های معدنی همسایگان کشور به منظور توسعه همکاری و تبادلات بین دولتی

//isti.ir/XWx