نشست خبری و آیین رونمایی از مستند رخساره زمین: باداب سورت، پلکان زمین

 

دکتر کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست خبری و آیین رونمایی از مستند رخساره زمین: باداب سورت، پلکان زمین گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی، ما در این طرح رسالتی را مبتنی بر ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه نوآوری­ها و فناوری­های حوزه زمین شناسی و معدن تعریف کردیم. بدین منظور معرفی پدیده های زمین شناختی را از طریق ساخت و تهیه این مجموعه مستند، در دستور کار خود قرار دادیم که دیماه اولین قسمت از این مجموعه، هرمز جزیره رنگ ها را رونمایی کردیم امروز نیز به معرفی پدیده زمین شناختی چشمه های تراورتن باداب سورت می پردازیم.

//isti.ir/ZyQq