دیدار مشاور عالی معاون علمی فناوری رییس جمهور با آقای دکتر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران

//isti.ir/Zdgo