آیین راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری زمین شناسی و اکتشافات معدنی
طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی برگزار کرد:

آیین راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری زمین شناسی و اکتشافات معدنی

با حضور مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، آیین راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری در این حوزه برگزار شد.

نشست خبری رونمایی از مستند رخساره زمین: هرمز، جزیره رنگ ها
طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی برگزار کرد:

نشست خبری رونمایی از مستند رخساره زمین: هرمز، جزیره رنگ ها

در این نشست مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نمایندگان نهادها و سازمانها و اصحاب رسانه حضور داشتند.

نشست رسانه ای شهریور ماه
در نشست خبری طرح توسعه معدن معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مطرح شد

نشست رسانه ای شهریور ماه

طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی

    //isti.ir/X1D