فراخوان جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی
فراخوان

فراخوان جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی

طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی به منظور جذب و حمایت از جوانان و ایده های نو و فناورانه، فراخوان "جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی" را اعلام کرد.

    //isti.ir/XN1