زمین‌شناسی

علم زمین‌شناسی به منظور شناسایی تاریخچه زمین و پتانسیل‌های معدنی، حفاظت از محیط زیست و کاهش آثار مربوط به مخاطرات طبیعی از جایگاه ویژه‌ای در دنیا برخوردار است. ویژگی‌های منحصر به فرد زمین‌شناسی ایران سبب شده است که این علم نقش اساسی در توسعه پایدار کشور را بر عهده داشته باشد. کسب اطلاعات پایه، نوآوری و فن‌آوری در حوزه زمین‌شناسی از جمله نیازهای اولیه و ضروری برای آن در نظر گرفته می‌شود. امروزه اقتصاد کشور به طور چشمگیری وابسته به دانش زمین‌شناسی و رشته‌های مرتبط به آن است و زیربنای بسیاری از پژوهش‌های مرتبط به علوم دیگر محسوب می‌شود.

مدیریت طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصمم است تا با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در حوزه‌های یادشده، با آماده کردن فضای کسب و کار از استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتابدهنده‌های فعال در به نتیجه رسیدن ایده‌ها و طرح‌های  خلاقانه، نوآورانه و فناورانه در حوزه زمین‌شناسی و رشته‌های مرتبط با آن به ویژه زمین‌شناسی پزشکی، زمین‌شناسی گردشگری، اکتشاف در عمق، اکتشاف و جداسازی عناصر نادر خاکی، سنگ‌های تزئینی و گوهر سنگ‌ها حمایت کند.

 

 

//isti.ir/Xr3