مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور در بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:

با تکیه بر یک منبع در کشور نمی توان پیشرفت کرد

مجموعه ای از فاکتورها برای رشد کشور لازمست. نیاز است از فناوری ها و نوآوری های روز بهره بگیریم و به سایر منابع کشور هم توجه کنیم اگر میخواهیم پیشرفت کنیم.

کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای رشد و توسعه کشور باید جراحی اندیشه و افکار در مدیریت تخصصی کشور صورت پذیرد. با تفکر 40 سال پیش  نمیتوان مدیریت کرد. با ادوات 40 سال پیش در صنعت معدن و نفت نمیتوان انتظار پیشرفت داشت. مجموعه ای از فاکتورها برای رشد کشور لازمست. مثل کشور نروژ که با مجموعه ای از عوامل تلاش کرده رشد اقتصادی خوبی داشته باشد.

مهدیزاده پیرامون توجه به نقش جوانان تاکید کرد: باید بستر را برای جوانان مهیا کنیم. همه جوانان مشاور شده اند در حالیکه مشاور، شخصی است با کوله باری از تجربه که آنرا در اختیار وزیر و وکیل قرار میدهد. جوانان پر انرژی اند و باید وارد کارهای اجرایی شوند. آنها قدرت برنامه ریزی دارند. برخی از حضور جوانان در عرصه های مدیریتی ترس دارند واین ترس ناشی از اینست که جوانان متخصص هستند. این هراس بخصوص در مجموعه شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها به چشم میخورد. اجازه دهیم جوانان کار کنند بویژه در عرصه های فناورانه نفتی و معدنی جوانان مستعد و متخصصی داریم که باید اجازه دهیم جوانان وارد عرصه های مدیریتی شوند. اگر کمک هم نمی کنیم سنگ اندازی نکنیم. متاسفانه برخی از مدیران اصلا نمی دانند accelerator و یا شتابدهنده چیست اما ادعای مدیریتی دارند!

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور در پایان اظهار داشت: من هرجا ذکر میکنم که ایکاش نفت نداشتیم، منظور بستن در چاه های نفت نیست. خیر نفت موهبت الهی است باید حداکثر بهره برداری را داشته باشیم بخصوص در میادین مشترک نفتی. اما نیاز است از فناوری ها و نوآوری های روز بهره بگیریم و به سایر منابع کشور هم توجه کنیم اگر میخواهیم پیشرفت کنیم.

ویدئو ها

//isti.ir/ZR1q